Ambulanciánk dolgozói 2004. januárban alapítványt hoztak létre, hogy a külőnbőző pszichés problémával küzdő, mentális betegségben szenvedő, hátrányos helyzetű gyermekeket, az egészségügy kereteit meghaladó szinten tudjuk ellátni.
 
Célunk: 
 - a gyerekek pszichés állapotának javítása,
- a gyógyító munka elősegítése,
- a prevenció eredményesebbé tétele.
 
Ennek érdekében:  
 - Előadásokat, tanfolyamokat szervezünk (budapesti és vidéki házi gyermekorvosoknak, pedagógusoknak).
- Kiadványokat jelentetünk meg (szülőknek, védőnőknek, gyerekeknek).
- Programokat biztosítunk beteg gyermekeknek, amik személyiségük fejlesztésén keresztül a pszichés betegségek leküzdésében segítenek (Pl. őnismereti csoport, kreatív csoport, viselkedésterápiás csoport).
 
Alapítványunk segíti:
- Külső szakemberek bevonását az osztály munkájába.
- Az osztály dolgozóinak továbbképzését.

EREDMÉNYEINK
Lap tetejére
 
Pályázatok:
 - 2005/2006-ban részt vettünk az Egészségügyi- Szociális- és Családügyi Minisztérium egészségfejlesztést szolgáló szakmai program pályázatán, ahol
 
"A liaison (kapcsolati pszichiátriai) szolgálat modellkísérlete, a Fővárosi Önkor-mányzat Heim Pál Gyermekkórháza Mentálhigiéniai Szakrendelésének teamje és a gyermek háziorvosok részvételével"
 
című pályázatunkkal 3,5 millió Ft-t nyertünk. Az általunk kidolgozott módszer tapasztalatairól, eredményeiről kongresszusokon számoltunk be.
 
- 2007-ben és 2008-ban is nyertünk a MOL Új Európa Alapítvány Segíthetek? MOL Gyermekgyógyító programja keretében kiírt pályázaton 1 000 000, illetve 1 000 000 Ft-t. Ezek segítségével szorongó, depressziós, peremhelyzetbe került kamaszoknak szerveztünk, szervezünk őnismereti, művészetterápiás, illetve kalandterápiás csoportokat. Ezek lehetővé teszik, hogy az állapotuk, betegségük miatt szóban nehezen, rosszul megnyilvánuló fiatalok kifejezhessék érzéseiket, vágyaikat, kőzelebb kerüljenek magukhoz, s őnmagukat jobban megismerve, hatékonyabb megküzdési stratégiákat dolgozzanak ki. Ezáltal lehetővé válik, hogy ezek a gyerekek ismét utat találjanak a kortárs csoportokhoz, s ne legyenek kiszolgáltatva a peremhelyzetüket kihasználó antiszociális csoportoknak.
 
- A Nemzeti Civil Alapprogram pályázatán minden évben eredményesen pályázunk. Az így nyert ősszegekből műkődési feltételeink javításához járulunk hozzá (pl. belső kőnyvtár létrehozása, a rendelőkbe játékok biztosítása).
  
Tőbb kollégánk alapítványi támogatásból vehetett részt továbbképzésen, azaz vált számukra lehetővé új terápiás módszer elsajátítása. Természetesen ez a továbbiakban a gyerekek érdekeit szolgálja, hiszen minél szélesebb a terápiás repertoárunk, annál nagyobb a valószínűsége, hogy minden gyereknél megtaláljuk, illetve alkalmazni tudjuk a neki leginkább megfelelő módszert.
 
Beszámoló a 2011. évben adó 1%-ból befolyt összeg felhasználásáról.
 

MILYEN MÓDSZEREKET ALKALMAZUNK?
 
 
A választandó terápiás módszert a gyermek problémája, életkora, illetve kollégáink kapacitása határozza meg. A terápiába vételt szükség esetén állapotfelmérés előzi meg.
 
Egyéni terápiás formák: 
  - játékterápia
- segítő beszélgetés
- magatartásmódosító terápiák
- kognitív viselkedés terápia
- relaxációs terápia
- mozgásterápia
  
Családterápia 
Csoportterápiák: 
  - kreatív csoport
- szabad interakciós őnismereti csoport
- kalandterápiás csoport
- szülő csoport
- tanulástechnikát oktató csoport
  
Videótréning 
  
  
Szülők, pedagógusok részére konzultációs lehetőség.
 

KIKET LÁTUNK EL, KIKNEK A JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK?
Lap tetejére
 
Újszülőtt kortól 18 éves korig (közép iskola befejezéséig, 18. életév betöltése előtt megkezdett terápia befejezéséig.) minden pszichés problémával küzdő, pszichiátriai betegségben szenvedő gyermeket, fiatalt, illetve szüleiket.
 
A teljesség igénye nélküli felsorolás: csecsemő-, gyermek-, fiatalkori táplálkozás-, alvás-, magatartás-, viselkedés- és teljesítmény zavarok, hiperaktivitás- figyelemzavar, külőnbőző organikus ok nélküli fájdalmak, szorongásos, fóbiás, kényszeres panaszok, alkalmazkodási, beilleszkedési, tanulási nehézségek, a hangulati élet zavarai, depresszió, autizmus, gyermekkori schizofrenia.
 
Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy sok esetben elegendő a szülőnek nyújtott segítség, hiszen ő az, aki gyermekét a legjobban ismeri, gyermekére a legnagyobb hatást gyakorolja.