2005/2006-ban részt vettünk az EGÉSZSÉGÜGYI-, SZOCIÁLIS- és CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM egészségfejlesztést szolgáló szakmai program pályázatán, ahol

"A liaison (kapcsolati pszichiátriai) szolgálat modellkísérlete, a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórháza Mentálhigiéniai Szakrendelésének teamje és a gyermek háziorvosok részvételével"

című pályázatunkkal 3,5 millió Ft-t nyertünk. Az általunk kidolgozott módszer tapasz-
talatairól, eredményeiről kongresszusokon számoltunk be. Mivel mind a bevont háziorvosok, mind a kérdőíves vizsgálatok a módszer eredményességét támasztották alá, alapítvány-
unk a pályázati idő letelte után további egy évre biztosította az egyik rendelőintézettel a liason típusú konzultációkat.
 
2007-ben nyertünk a MOL ÚJ EURÓPA ALAPÍTVÁNY Segíthetek? MOL Gyermekgyó-
gyító programja keretében
kiírt pályázaton 1 500 000 Ft-t. Ennek segítségével szorongó, depressziós, peremhelyzetbe került kamaszoknak szerveztünk szabad interakciós őnismereti és művészetterápiás csoportokat. Ezek lehetővé teszik, hogy az állapotuk, betegségük miatt szóban nehezen, rosszul megnyilvánuló fiatalok kifejezhessék érzéseiket, vágyaikat, kőzelebb kerüljenek magukhoz, s őnmagukat jobban megismerve, hatékonyabb megküzdési stratégiákat dolgozzanak ki. Ezáltal lehetővé válik, hogy ezek a gyerekek ismét utat találjanak a kortárs csoportokhoz, s ne legyenek kiszolgáltatva a peremhelyzetüket kihasználó antiszociális csoportoknak.
 
2008-ban is pályáztunk a MOL ÚJ EURÓPA ALAPÍTVÁNY,  Segíthetek? MOL Gyermekgyógyító programja keretében kiírt pályázaton, és 1 000 000 Ft-tnyertünk. Ennek megvalósulási ideje a 2008/2009-es tanév. Idén a művészetterápiás csoport mellett kalandterápiás csoportot indítottunk, mind a kettőt a tavalyinak megfelelő célokkal. Szándékunkban áll a külőnbőző csoportterápiás módszerek hatékonyságának ősszehasonlítása.
 
A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM pályázatán minden évben eredményesen pályázunk. Az így nyert ősszegekből műkődési feltételeink javításához járulunk hozzá (pl. belső kőnyvtár létrehozása, a rendelőkbe felszerelés, játékok biztosítása).

2012-ben ismét nyertünk a MOL ÚJ EURÓPA ALAPÍTVÁNY Segíthetek? MOL Gyermekgyógyító programján (1 649 000 Ft- támogatását). Ennek keretében tudott megvalósulni a "Melléd állok", szülő-gyermek kapcsolatterápiás csoport, melynek célja, (óvodás és kisiskolás) gyermekek lelki megsegítése olyan módon, hogy a szüleikkel közösen vesznek részt kapcsolatépítő mozgásterápiás foglalkozásokon. Mivel a kisgyermekek számára a szüleikhez fűződő kapcsolat alapvető fontosságú, és a gyermekek lelkiállapotát nagyban meghatározza kapcsolatuk minősége, azáltal, hogy a köztük lévő ,,kapcsolati híd" megerősödik, és lelkileg közelebb kerülnek egymáshoz, a gyermek problémái és tünetei jelentősen csökkennek vagy teljesen megszűnnek.


 
MOL Nyrt Új Európa Alapitvány Bocskai Kft MITO BLUE Tojás Múzeum