Melléd állok (szülő-gyermek kapcsolatterápiás csoport)
 
A kisgyermekek számára a szüleikkel való kapcsolat alapvető fontosságú, lelkiállapotukat nagyban meghatározza kapcsolatuk minősége. Legtöbb esetben a gyermeket szülei tudják átsegíteni a lelki nehézségeiken. Gyakran azáltal, hogy javul a szülő és gyermeke közötti viszony, a gyermek problémája és tünete csökken vagy teljesen megszűnik. A "Melléd állok" szülő-gyerek kapcsolatterápiás csoport célja, hogy a szülő és gyermeke könnyebben egymásra tudjanak hangolódni, így lelkileg közelebb kerülhessenek egymáshoz, jobban érthessék egymást, és együttműködésük is váljon könnyebbé a hétköznapokban. A csoportok első részében gyermekek és egyik szülőjük közösen vesznek részt egy kapcsolatépítő mozgásterápiás foglalkozáson, ami segíti, hogy a köztük lévő "kapcsolati-híd" megerősödjön, és kommunikációjuk kölcsönösen értőbbé váljon. Ezt követően külön gyerek- és külön szülőcsoport következik. A gyerekekkel komplex művészetterápiás (mozgás- tánc, képzőművész, zene…) módszerekkel dolgozunk tovább. Ez hozzájárul személyiségük fejlődéséhez, kibontakozásához. A szülői csoporton szakember vezetése mellett lehetőség nyílik a szülő és gyermeke közötti kapcsolati dinamika mélyebb megértésére és egyes nevelési kérdések körüljárására. A "Melléd állok" csoport néhány hónapon átívelő intenzív terápiás folyamat, mely 5 évestől 10 évesig terjedő korosztályt célozza meg. Az egyes csoportokban a tagok nagyjából egykorúak, problémáik szerteágazóak. A csoport során elsősorban a pszichodinamikus mozgás- és táncterápia módszertanát használjuk fel. 4 fős teamben dolgozunk, a vezetők között van klinikai szakpszichológus és pszichodinamikus mozgás- és táncterapeuta, és pszichiáter is. A 2012/13-as tanév során zajló "Melléd állok" szülő-gyerek kapcsolatterápiás csoportok a MOL és az Új Európa Alapítvány támogatásával tudtak megvalósulni.